TÜM ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.


MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ


Ünvan: TENİMİ SEVİYORUM

Edremit / Balıkesir

Telefon: +90 507 703 61 06


Email: info@tenimiseviyorum.com


MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.tenimiseviyorum.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ


Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER


4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.


4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden TENİMİ SEVİYORUM  sorumlu tutulamaz.


4.4 -TENİMİ SEVİYORUM sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının TENİMİ SEVİYORUM iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TENİMİ SEVİYORUM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini TENİMİ SEVİYORUM namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde TENİMİ SEVİYORUM iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


4.7- TENİMİ SEVİYORUM mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde alıcının ödediği şekilde iade edilir.


4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için TENİMİ SEVİYORUM iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri TENİMİ SEVİYORUM tarafından karşılanacaktır.


4.9-Web sitesinde (tenimiseviyorum.com) görünen ürün resimleri temsili olup satılan ürünler ile birebir aynı marka,model,desen ve renk kombinasyonunda olmayabilir.TENİMİ SEVİYORUM satılan ürünlerin marka,model,desen ve renk kombinasyonlarını değiştirme hakkını saklı tutar.Satılan ürünlerin temel niteliklerinin değişmemesi halinde Alıcı nın marka,model,desen ve renk kombinasyonlarının farklı olmasından dolayı iptal-iade ve değişim talep etme hakkı yoktur.

4.10- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp TENİMİ SEVİYORUM & PEYZAJ İletişim kanallarını kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde TENİMİ SEVİYORUM iletişim kanallarına email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün TENİMİ SEVİYORUM iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.


Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.


işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile TENİMİ SEVİYORUM yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


MADDE 6 - KARGO NAKLİYE HAKKI


Alıcı seçilen ücretsiz kargo nakliye ve servis bölgeleri için seçimi yaparken belirtilen bölgelerde yapmak zorundadır. Merkez yazan yerlerin tam merkez odaklı olduğunu bunların dışında mahalle, semt, köy ve nahiyelerinde bu anlaşmanın geçerli olmadığını, bu bölgeler dışında nakliye ve kargo ücretlerini peşinen kabul ettiğini beyan eder. Onun dışında normal kargo prosedürleri ile işlem yapılacaktır.